219 Huỳnh Văn Bánh, P12, Phú Nhuận, TP.HCM
Hotine: 0986.44.68.78
Làm việc: 9h Sáng – 9h30 Tối